Setruktur Kepanitiaan


Susunan Kepanitiaan
Penasehat                                  : Ketua STAI Al-Azhary
                                                         Pembantu Ketua I Bidang Akademik STAI Al-Azhary
                                                         Pembantu Ketua II Bidang Keuangan STAI Al-Azhary
                                                         Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI)
                                                         Ketua Jurusan Ahwal Al-Syaksyiah

Penanggung jawab                 : Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan

Stering comite
Ketua SC                                       : Deden Ridwan (Presidium Mahasiswa)
                                                       : Arif Rahman Hakim (Presidium Mahasiswa)
                                                       : Agus Liman (Presidium Mahasiswa)
 : Lis Sidqiyani (Presidium Mahasiswa)
 : Ayi Dindin (Presidium Mahasiswa)

Organijing comite                                                                                                  
Ketua OC                                    : Ayi Sofwanul Umam
Sekertaris                                  : Ati Siti Fitriani
Bendahara                                 : Yani Nurapriani


SEKSI-SEKSI

Sie acara
Koordinator   : Yogi Iskandar
                            Hajah Lutfiah
                            Rini Andriani
Elis Suryani

Sie kesekertariatan
Koorsinator   : Ira Marina
Endang Abdurrahman
   Ai Ismawati
Ulfah
Sie tatib
Koordinator   : Indra Gunawan Firmansyah
                            Lucky
                            Sandi Romadona
Sony Hadad
                            Eli Rahmawati
Sie konsumsi
Koodinator     : Erni Susilawati
Ika Nuraeni
Yunita Fujianti
Nira
Sie Akomodasi
Koodinator     : Umar
Arif
Lili

Sie. Kesehatan
Koordinator          : Syamsury Siddiq
                                   Tini Supratin
                                  Dewi Candrawulan      
                                   Puput Handayani
Siti Juhriah      
Sie pubdekdok
Koordinator          : Iyan Sopyan
                                  Irhan
                                  Yayan
  Yusuf Ismatullah
Sie pembimbing
Koordinator           : Ruskandi
                                   Teguh Mursal
                                   Kakang Lukman
                                   Lia Khumairoh Zulfa
                                   Wilda Apriani
                                   Anggi Pratama
                                   Irna Dewi
   Nurul Fauziah  
Tim kreatif
Koordinatur          : Melisa
                                   Siti Nurlaila
Irwan